Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji „Elektrownia Puławy”

Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji „Elektrownia Puławy”

Na prośbę mieszkańców Puław zaniepokojonych sprawą realizacji  inwestycji pn. „Elektrownia Puławy”, zwróciłem się z interpelacją do Ministerstwa Energii w celu wyjaśnienia doniesień o zaniechaniu realizacji budowy Elektrowni Puławy. W interpelacji której pełna treść dostępna jest poniżej, zapytałem o harmonogram dla tej inwestycji.

Odpowiedź na interpelację będzie dostępna na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=9814

Szanowny Panie Ministrze,

od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się doniesienia o zaniechaniu realizacji na terenie Gminy Puławy inwestycji pn. Elektrownia Puławy. Doniesienia te przybierają na sile, są powielane przez różne źródła, w tym przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Taka sytuacja wywołuje głęboki niepokój tym stanem rzeczy wśród mieszkańców Gminy Puławy. Ewentualna rezygnacja z budowy Elektrowni Puławy, czy też jej istotne odsunięcie w czasie, oznaczałyby bowiem zniweczenie wielkiej szansy na rozwój cywilizacyjny Gminy Puławy, gmin sąsiednich oraz całego Powiatu Puławskiego.

Zgodnie z założeniami, budowa bloku energetycznego miała ruszyć na przełomie 2014 i 2015 roku, a uruchomienie elektrowni było przewidziane na 2017 rok. Przygotowanie tej inwestycji trwało wiele lat. Z natury rzeczy Gmina Puławy była istotnym uczestnikiem tego procesu, angażując cały swój potencjał, m.in. w odpowiednią zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lata 2009 – 2012) oraz wydanie decyzji środowiskowej (2015 r.).Cała Wspólnota Gminy Puławy, licząca niemal 12 tysięcy mieszkańców, ma nadzieję że powstanie Elektrowni Puławy będzie istotnym źródłem jej wszechstronnego rozwoju.

W związku z tym chciałbym zapytać Pana Ministra:

  1. Czy na terenie Gminy Puławy będzie realizowana inwestycja „Elektrownia Puławy”,  a jeśli tak to jaki jest przewidziany harmonogram dla tej inwestycji?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza