Przejdź do treści
 • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie statystyk związanych z egzekucją administracyjną

Interpelacja w sprawie statystyk związanych z egzekucją administracyjną

W związku z faktem, iż ustawa o egzekucji w administracji wymaga gruntowanej rewizji, skierowałem do Ministerstwa Finansów interpelację zawierającą 22 pytania w niniejszej sprawie. Zapytałem m.in o liczbę spraw które przypadają na jednego komornika oraz o koszty prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego dla komornika i wierzyciela.

Poniżej zamieszczam pełna treść interpelacji.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14526

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z faktem, iż ustawa o egzekucji w administracji wymaga gruntowanej rewizji, uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Ile spraw rocznie zostaje przekazanych organom egzekucyjnym ze względu na uchylanie się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązkach?
 2. Jaką część całości zakresu egzekucji stanowią poszczególne obowiązki zawarte w art. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
 3. W jakiej ilości procentowej szacuje się ilość spraw prowadzonych przez poszczególne organy egzekucyjne?
 4. Jaka procentowo ilość spraw zostaje odrzucona ze względu na niedopuszczalność egzekucji administracyjnej wykazanej przez uprawnione organy egzekucyjne?
 5. Jakie są najczęstsze przyczyny niedopuszczalności egzekucji administracyjnej oraz jaki procent niedopuszczalności stanowią poszczególne przyczyny?
 6. Jaka część postępowań egzekucyjnych ulega zawieszeniu w całości lub w części?
 7. Jakie przyczyny wpływają na zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz jaki procent całości stanowią poszczególne przyczyny?
 8. W jakiej ilości przez podmioty do tego uprawnione zostają złożone zażalenia na postanowienie o zawieszeniu lub odmowie zawieszenia postępowania?
 9. Jaka część postępowań egzekucyjnych zostaje umorzona oraz jakie są tego najczęstsze przyczyny?
 10. Jaki procent spraw związanych z egzekucją administracyjną kończy się zaspokojeniem wierzyciela przez dobrowolne działanie zobowiązanego po przekazaniu sprawy do postępowania egzekucyjnego?
 11. Jaką część całości postępowań egzekucyjnych w administracji stanowi egzekucja należności pieniężnych?
 12. Jaki procent egzekucji należności pieniężnych staje się bezskuteczna i organ egzekucyjny lub wierzyciel muszą wystąpić do sądu o nakazanie zobowiązanemu do wyjawienia majątku?
 13. Jaki procent egzekucji należności pieniężnych stanowią poszczególne środki egzekucyjne, jaka jest ich skuteczność oraz średni czas niezbędny do zaspokojenia wierzyciela?
 14. Jaką część całości postępowań egzekucyjnych w administracji stanowi egzekucja o charakterze niepieniężnym?
 15. Jaki procent egzekucji o charakterze niepieniężnym stanowią poszczególne środki egzekucyjne oraz  jaka jest ich skuteczność?
 16. Jaki procent spraw, które podlegają egzekucji administracyjnej są sprawami, w których dłużnik jest niewypłacalny?
 17. Jaka jest obecnie liczba zatrudnionych komorników w poszczególnych instytucjach wymienionych w załączniku?
 18. Jaka jest roczna ilość spraw, które prowadzą instytucje wymienione w załączniku?
 19. Jaka jest liczba spraw, które przypadają na jednego komornika w każdym z wymienionych w załączniku instytucji?
 20. Jaka jest roczna ilość próśb o poszukiwanie majątku w każdej z wymienionych w załączniku instytucji?
 21. Jaki jest średni koszt prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego dla komornika?
 22. Jaki jest średni koszt prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego dla wierzyciela?

Uprzejmie proszę, by informacje stanowiące odpowiedź na powyższe pytania zostały opracowane w odniesieniu do listy organów zawartej w załączniku oraz obejmowały okres 5 ostatnich lat tj. lata 2012-2016.

Prośbę swoją motywuję faktem, iż powyższe informacje posłużą merytorycznemu opracowaniu tematyki egzekucji w administracji.

Z wyrazami szacunku