Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie dobrowolnych ubezpieczeń OC funkcjonariuszy Policji

Interpelacja w sprawie dobrowolnych ubezpieczeń OC funkcjonariuszy Policji

Zgłosili się do mnie funkcjonariusze policji z problemem obciążeń kosztów napraw pojazdów służbowych z prywatnych składek OC.  Aby poznać stanowisko Ministerstwa w tej sprawie – złożyłem stosowną interpelację. Zapytałem m.in. o to czy pojazdy służbowe policji posiadają ubezpieczenie AC i czy Ministerstwo podejmie kroki w kierunku zmian w ustawie regulujących kwestię odpowiedzialności funkcjonariuszy policji za pojazdy służbowe.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14965

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego wpłynęło bardzo niepokojące zgłoszenie dotyczące ubezpieczeń OC funkcjonariuszy policji, które zostało przedstawione w następujący sposób.

Większość policjantów, którzy użytkują pojazdy w policji posiada dobrowolne ubezpieczenie OC. Wysokość takiej składki miesięcznej oscyluje między 16 a 20 zł netto i jest potrącana bezpośrednio z wypłaty policjanta. W przypadku nieposiadania takiej polisy dobrowolnej, w sytuacji kiedy funkcjonariusz  np. w pościgu za nietrzeźwym kierującym, który nie zatrzymał się do kontroli uszkodziłby radiowóz to na podstawie obowiązujących policyjnych przepisów przełożeni mogą obciążyć policjanta kosztami naprawy radiowozu w wysokości do trzech miesięcznych uposażeń. Zdarzają się sytuacje, że przełożeni namawiają  podległych funkcjonariuszy do dobrowolnego ubezpieczania się, co stanowi dla nich wygodne rozwiązanie , gdyż nawet najmniejsze naprawy radiowozów są realizowanie z polis OC policjantów ( poza przypadkami, kiedy uszkodzenie powstało na skutek kolizji drogowej, gdzie kierujący policjant jest osobą poszkodowaną). Zdarzają się też próby zbiorowego obciążenia policjantów Wydziału Ruchu Drogowego w związku z rzekomym nieprawidłowym użytkowaniem  pojazdów służbowych. Warto zauważyć również , że od kilku lat policjantów karze się mandatami za drobne uszkodzenia pomimo, że nie uszkodzono innego pojazdu oprócz radiowozu. Nie pozwala się przy tym zastosować pouczenia, które jest przecież jednym ze środków represji przewidzianych przepisami. Dochodzi do tego, że policjant jadący na zgłoszoną interwencję, cofając w wąskiej alejce zarysowuje bok radiowozu. W konsekwencji policjant  po pierwsze dostaje mandat, po drugie naprawa zostaje zrealizowana z jego dobrowolnej składki OC i po trzecie zostaje wszczęte postępowanie dyscyplinarne tracąc 20 procent trzynastej pensji. Nie można pominąć faktu, że policjanci wykonują  czynności powierzone przez przełożonych i zgłaszane przez społeczeństwo. Należy się zastanowić czy policja w Polsce może być skuteczna i sprawnie działająca, kiedy policjant realizujący zgłoszenie, chcąc sprawnie ująć przestępcę czy dojechać szybko na miejsce wypadku drogowego, zastanawia się czy aby nie uszkodzi radiowozu wykonując swoje czynności.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy wszystkie pojazdy służbowe policji posiadają ubezpieczenie AC? Jeśli nie, co jest tego powodem?
  2. Czym uzasadnione jest pokrywanie kosztów napraw pojazdów służbowych z prywatnych składek OC funkcjonariuszy policji?
  3. Czy Ministerstwo planuje podjąć kroki w kierunku zmian w ustawie regulujących kwestię odpowiedzialności funkcjonariuszy policji za pojazdy służbowe?

Z wyrazami szacunku