Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie przedłużających się rejestracji podatników VAT

Interpelacja w sprawie przedłużających się rejestracji podatników VAT

Przedsiębiorcy zgłaszają mi problem rejestracji podatników VAT, która po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 r. uległa znacznemu wydłużeniu. W chwili obecnej Naczelnik Urzędu Skarbowego nie ma wyznaczonego czasu rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. W związku z zaistniałą sytuacją podatnicy czekają na weryfikację danych nawet po kilka miesięcy, gdy są de facto niezdolni do jej prowadzenia. Obecne przepisy Ordynacji Podatkowej nie precyzują jasno czasu, w którym Naczelnik Urzędu Skarbowego ma podjąć decyzję dotyczącą rejestracji podmiotu.

W złożonej interpelacji zapytałem m.in. o to czy Ministerstwo rozpocznie prace nad stosownymi zmianami, w których czas oczekiwania na rejestrację zostanie jasno określony.

Odpowiedź na interpelację będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14966

Szanowny Panie Ministrze ,

od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji podatnika VAT. W poprzednim stanie prawnym, osoba rejestrująca swoją działalność w zgłoszeniu VAT-R mogła prowadzić swoją działalność nawet następnego dnia a rolą Naczelnika Urzędu Skarbowego było jedynie przyjęcie zgłoszenia i wpisanie podmiotu do rejestru. Od 2017 r. za sprawą nowelizacji ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 r. sytuacja uległa zmianie. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 96 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako podatnika VAT czynnego „po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym”.

Zgodnie z przytoczonym przepisem zwiększa się rola Naczelnika Urzędu Skarbowego, który zobowiązany jest także do weryfikacji danych zgłoszonych w VAT-R. Ponadto pojawiły się także przepisy dotyczące sytuacji, w których w związku z ich zaistnieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówi zarejestrowania działalności – wskazuje na to art. 96 ust. 4a–4c Ustawy. Zgadzam się z koniecznością uszczelnienia systemu podatkowego i ścigania przestępców wyłudzających VAT, jednak nieuczciwym jawi się robienie tego  kosztem uczciwych przedsiębiorców. Nowelizacja przepisów w praktyce najbardziej wpływa na podmioty, które dopiero zakładają swoją pierwszą działalność gospodarczą oraz na tych, którzy restrukturyzują swoją działalność gospodarczą tworząc nowe spółki. Sytuację dodatkowo komplikuje czas oczekiwania na zarejestrowanie podmiotu gospodarczego jako podatnika VAT. Zanim podmiot zostanie wpisany do rejestru podatników VAT, nie może de facto prowadzić działalności gospodarczej – kontrahenci nie chcą wchodzić z takimi podmiotami w stosunki gospodarcze z obawy przed brakiem możliwości odliczenia naliczonego podatku. Przekłada się to na brak możliwości uzyskania przychodów, jednak de iure – muszą oni opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

W chwili obecnej Naczelnik Urzędu Skarbowego nie ma wyznaczonego czasu rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. W związku z zaistniałą sytuacją podatnicy czekają na weryfikację danych nawet po kilka miesięcy, gdy są de facto niezdolni do jej prowadzenia. W mojej opinii jest to zbyt długi czas oczekiwania, który powinien zostać skrócony maksymalnie do 14 dni roboczych, jednak przepisy Ordynacji Podatkowej nie precyzują jasno czasu, w którym Naczelnik Urzędu Skarbowego ma podjąć decyzję dotyczącą rejestracji podmiotu.

W związku z powyższym na podstawie Konstytucji RP z 1997 rok, art. 115 i ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku, art. 14 ust.1 pkt 7, a także wprost wynikających z Regulaminu Sejmu RP art. 192, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie działania ma zamiar podjąć Ministerstwo, w celu przyspieszenia weryfikacji przez Naczelników Urzędu Skarbowego danych podanych w zgłoszeniu VAT-R?

2. Czy przy rozpatrywaniu zgłoszeń, uwzględniany jest czas przewidziany w Art. 139 Ordynacji Podatkowej ?

3. Czy planowana jest nowelizacja przepisów, określająca jasno czas przewidziany na rozpatrzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zgłoszenia VAT-R? Jeżeli tak, proszę o odpowiedź kiedy to nastąpi.

Z uszanowaniem