Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie powodów uniemożliwienia osobom pełnoletnim udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Interpelacja w sprawie powodów uniemożliwienia osobom pełnoletnim udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży to akcja wyjątkowa i niespotykana w innych państwach świata. Od 1994 roku propaguje parlamentaryzm wśród polskiej młodzieży, kształci postawy patriotyczne i zachęca do aktywnej ich partycypacji w życiu publicznym. Przez wiele lat inicjatywa ta skierowana była do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nowe zasady, które zostały wprowadzone podczas tegorocznej edycji uniemożliwiły branie udziału w projekcie osobom, które w dniu sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży miały ukończone 18 lat.  Wywołało to oburzenie i poczucie niesprawiedliowści wśród młodych ludzi. To właśnie na ich prośbę, wspólnie z poseł Elżbietą Zielińską zwróciliśmy się do Ministerstwa z interpelacją, w której pytamy o powody krzywdzących zmian oraz czy zostaną one utrzymane w przyszłych edycjach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Odpowiedź na interpelację można sprawdzić na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=15000

Poniżej pełna treść interpelacji:

Szanowna Pani Minister,

Sejm Dzieci i Młodzieży to akcja wyjątkowa i niespotykana w innych państwach świata. Od 1994 roku propaguje parlamentaryzm wśród polskiej młodzieży, kształci postawy patriotyczne i zachęca do aktywnej ich partycypacji w życiu publicznym. Przez wiele lat inicjatywa ta skierowana była do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pozwalało to poznać tajniki pracy Sejmu oraz wypowiedzieć się na najważniejsze tematy osobom, które nie posiadały biernego a często nawet czynnego prawa wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (które wynoszą odpowiednio 21 i 18 lat). Podczas ostatniej edycji wprowadzono jednak zmiany, które uniemożliwiły branie udziału w projekcie osobom, które w dniu sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży miały ukończone 18 lat. Zasadę tę wprowadzono po raz pierwszy oraz nie została ona poparta żadnymi argumentami. Co więcej, członkowie Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej wyrazili stanowczy sprzeciw wobec tego typu obostrzeń. Fala krytyki wylała się również w Internecie, m.in. na facebookowym profilu SDiM. Organizatorzy SDiM nie wzięli jednak pod uwagę zdania przeciwników i decyzję o ograniczeniu wieku uczestników podtrzymali. Argumentem zdecydowanie przemawiającym za podwyższeniem tej granicy wieku w taki sposób, aby w Sejmie Dzieci i Młodzieży udział mogli brać wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jest również poziom dyskusji. Nie można mieć wątpliwości, że starsi posłowie mają zdecydowanie większą wiedzę na wiele tematów oraz bardziej rozwinięte umiejętności krasomówcze. Stąd też umożliwienie osobom pełnoletnim udziału w Sejmie wpłynęłoby pozytywnie na jego poziom merytoryczny.

W związku z powyższym, zwracam się do Pani Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie były powody ustalenia górnej granicy wieku dla posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży w taki sposób, że uniemożliwiła ona udział w akcji wielu osobom, które wciąż były uczniami szkół ponadgimnazjalnych?

2. Dlaczego organizatorzy projektu oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wzięło pod uwagę tak wielu opinii negujących sensowność wprowadzania granicy wieku na poziomie 18 roku życia?

3. Czy obostrzenie to pozostanie utrzymane w kolejnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży?

Z wyrazami szacunku