Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zamiaru likwidacji miejsca składania deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego w Puławach

Interpelacja w sprawie zamiaru likwidacji miejsca składania deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego w Puławach

Zwrócili się do mnie przedsiębiorcy z powiatów województwa lubelskiego, którzy oczekują pozostawienia miejsca przyjęć deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego w pomieszczeniach Oddziału Celnego w Puławach. Przedsiębiorcy boją się utrudnień w procesie załatwiania spraw a urzędnicy – utraty miejsc pracy.

Chcąc wyjaśnić problem zapowiadanej likwidacji punktu przyjęć deklaracji wystosowałem do Ministerstwa Finansów interpelację, w której pytam o powody decyzji oraz sposób rozwiązania problemów z jakimi lubelscy przedsiębiorcy będą borykać się w zwiazku z planowanymi zmianami.

Poniżej znajduje się pełna treść interpelacji. Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14968

Szanowny Panie Ministrze,

zwrócili się do mnie przedsiębiorcy z powiatów województwa lubelskiego, którzy oczekują pozostawienia miejsca przyjęć deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego w pomieszczeniach Oddziału Celnego w Puławach. Miesięcznie składanych jest ok. 1500 deklaracji akcyzowych zarówno przez Agencje Celne działające z upoważnienia, jak również przez osoby fizyczne oraz przedstawicieli firm. Przyjmowaniem i obsługą deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego  zajmuje się kadra pracowników doskonale przeszkolona, kompetentna i posiadająca ogromne doświadczenie. Decyzja o likwidacji w/w miejsca możliwości składania deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego pociągnie za sobą likwidację miejsc pracy w tutejszych Agencjach Celnych, punktach kasowych i gastronomii. Poza tym okoliczni przedsiębiorcy i mieszkańcy preferujący osobistą formę załatwiania spraw w miejscu przyjęć w Puławach , a takich jest zdecydowana większość, zostaną narażeni na straty finansowe oraz utratę czasu związaną z koniecznością dojazdów do Lublina. Niektórzy z petentów indywidualnych przyjeżdżają z dokumentami kilka lub nawet kilkanaście razy w miesiącu.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, w którym miałaby się odbywać obsługa interesantów w zakresie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego,  dysponuje zaledwie kilkoma miejscami parkingowymi dla interesantów a ich liczba może przewyższać 300 osób dziennie. Z uwagi na tak dużą ilość osób wydłuży się czas oczekiwania na złożenie deklaracji. Decyzja o likwidacji miejsca składania deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego skrzywdzi wielu ludzi i wpłynie negatywnie na rozwój miasta Puławy i regionu. Decyzja ta byłaby również ciosem w konkurencyjność puławskich przedsiębiorców a są to przede wszystkim małe firmy rodzinne, które nie będą w stanie konkurować z dużymi firmami lubelskimi. Czas dojazdu przedsiębiorcy np. z powiatu ryckiego do Lublina jest kwestią nawet kilku godzin. W przypadku potrzeby złożenia korekty a co za tym idzie kolejnej wizyty w urzędzie stanowiłoby poważne utrudnienie.

Biorąc pod uwagę powyżej opisane argumenty obywateli, proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie są przyczyny zamiaru likwidacji miejsca przyjęć deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego w Oddziale Celnym w Puławach ?

2. Jakim kryterium kieruje się Ministerstwo podejmując się zamiaru likwidacji w/w miejsca?

3. Czy w przypadku przeniesienia punktu przyjęć deklaracji do Lublina, Ministerstwo zagwarantuje interesantom, że tryb załatwiania spraw nie pogorszy się i będzie odbywać się takim samym tempem jak do tej pory w Urzędzie Celnym w Puławach ?

4. Jakie Ministerstwo przewidziało rozwiązanie dla mieszkańców pobliskich powiatów, dla których bardzo uciążliwe stanie się załatwianie spraw w Lublinie w przypadku likwidacji miejsca przyjęć deklaracji w Puławach?

Z wyrazami szacunku