Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie trybu prowadzenia przez samorządy gminnych ewidencji zabytków

Interpelacja w sprawie trybu prowadzenia przez samorządy gminnych ewidencji zabytków

Dotarły do mnie informacje w sprawie niedogodności, jakie pojawiają się przy prowadzeniu gminnej ewidencji zabytków przez samorządy. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. nie określa procedury wyłączania obiektów z ewidencji zabytków i nie precyzuje, w jaki sposób należy tego dokonać. Nieprecyzyjne są również zasady powoływania biegłego rzeczoznawcy w przypadku wpływających do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosków o rozbiórkę obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Wspólnie z poseł Elżbietą Zielińską zwrociliśmy się do Ministerstwa z pytaniem czy jest skłonne rozpocząć prace nad oczekiwanymi zmianami obecnych przepisów.

Odpowiedź na poniższą interpelację znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14997

Szanowny Panie Ministrze,

dotarły do mnie informacje w sprawie niedogodności jakie pojawiają się przy prowadzeniu gminnej ewidencji zabytków przez samorządy. Obecnie zgodnie z ustawą w gminnej ewidencji zabytków ujęte są zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wartości zabytkowe są zmienne i mogą ulec zmniejszeniu lub zostać utracone co oznacza że dane obiektów w gminnej ewidencji powinny być cały czas aktualizowane.

Z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wynika, że kartę adresową nieruchomości, która przestała być zabytkiem wyłącza się z gminnej ewidencji zabytków. Jednak rozporządzenie nie określa procedury wyłączania obiektów z ewidencji zabytków i nie precyzuje w jaki sposób należy tego dokonać. Nieprecyzyjne są również zasady powoływania biegłego rzeczoznawcy w przypadku wpływających do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosków o rozbiórkę obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy Ministerstwo jest skłonne rozpocząć prace nad zmianami zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w celu doprecyzowania przepisów, zgodnie ze wskazanymi powyżej postulatami?

Z wyrazami szacunku