Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Równem

Interpelacja w sprawie inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Równem

Do mojego biura poselskiego zwrócili się przedstawiciele Stowarzyszenia „Wołyński Rajd Motocyklowy” w sprawie wsparcia inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na cmentarzu Dubieńskim w Równem. Konieczność budowy choćby skromnego pomnika wynika z faktu, iż brak jest jakiegokolwiek oznaczenia czy tablicy informacyjnej a miejscowa ludność jest przekonana że pochowani są na tym cmentarzu żołnierze niemieccy co niewątpliwie wpływa na wypaczanie pamięci historycznej. Budowa pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy niezaprzeczalnie wpłynie na przywołanie prawdy historycznej i krzewienie kultury polskiej.

Wspólnie z posłami: Elżbietą Zielińską, Wojciechem Bakunem, Jarosławem Sachajko, Adamem Andruszkiewiczem, Bartoszem Józwiakiem i Tomaszem Rzymkowskim żłozyliśmy stosowną interpelację, w której pytamy m.in. Ministerstwo czy podejmie odpowiednie kroki zmierzające do budowy pomnika.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=15001

Szanowny Panie Ministrze ,

do mojego biura poselskiego zwrócili się przedstawiciele Stowarzyszenia „Wołyński Rajd Motocyklowy” w sprawie wsparcia inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na cmentarzu Dubieńskim w Równem. Wojsko Polskie wspierane przez żołnierzy ukraińskich stawało do walki z Armią Konną Siemiona Budionnego słynącego ze swej bezwzględności i brutalności. Grobami polskich żołnierzy opiekuje się obecnie bardzo nieliczna społeczność polska oraz Stowarzyszenie „Centrum Kulturalno – Edukacyjne im T.O. Sosnowskiego”, którego prezes Jarosław Kowalczuk stara się upublicznić pomysł budowy pomnika w hołdzie poległym żołnierzom.

Konieczność budowy choćby skromnego pomnika wynika z faktu, iż brak jest jakiegokolwiek oznaczenia czy tablicy informacyjnej a miejscowa ludność jest przekonana że pochowani są na tym cmentarzu żołnierze niemieccy co niewątpliwie wpływa na wypaczanie pamięci historycznej. Budowa pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy niezaprzeczalnie wpłynie na przywołanie prawdy historycznej i krzewienie kultury polskiej. Należy wspomnieć, że Stowarzyszenie „Wołyński Rajd Motocyklowy” zwracało się o pomoc w tej sprawie do uprzednio istniejącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która obiecała podjąć działania w sprawie finansowania budowy pomnika za zgodą stosownych władz.

Niepokojącym jest, że 27 kwietnia 2017 roku pojawiła się informacja, że Ukraiński IPN wstrzymuje legalizację polskich pomników w związku z brakiem reakcji władz polskich na niszczenie ukraińskich pomników na terytorium RP oraz zaapelował do lokalnych władz samorządowych by wstrzymały rozpatrywanie wniosków „jakichkolwiek polskich instytucji, osób prywatnych czy organizacji społecznych dotyczących wydawania zezwoleń na budowę nowych polskich pomników i znaków pamięci, czy też restaurację już istniejących”.

W związku z powyższym na podstawie Konstytucji RP z 1997 rok, art. 115 i ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku, art. 14 ust.1 pkt 7, a także wprost wynikających z Regulaminu Sejmu RP art. 192, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo ma zamiar podjąć działania, w związku ze wstrzymaniem legalizacji polskich upamiętnień na Ukrainie?
  2. Czy Ministerstwo wesprze działania Stowarzyszenia „Wołyński Rajd Motocyklowy” w celu budowy pomnika zgodnie z deklaracją Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w piśmie z dn. 3 marca 2016 r ?
  3. Jakie działania zostały już podjęte w celu upamiętnienia poległych Polaków spoczywających na cmentarzu Dubieńskim w Równem?