Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie obowiązku zmiany adresu zamieszkania w dokumencie prawo jazdy

Interpelacja w sprawie obowiązku zmiany adresu zamieszkania w dokumencie prawo jazdy

Polska jest jednym z siedmiu krajów Unii Europejskiej w którym na dokumentach prawa jazdy umieszcza się adres zamieszkania. Nie ma wątpliwości, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przepis ten jest dla obywateli uciążliwy bowiem należy wymienić dokument. Rezygnacja z tego obowiązku pozwoliłaby zaoszczędzić czas i przede wszystkim pieniądze podczas przeprowadzania czynności administracyjnych związanych z uaktualnianiem tego dokumentu.

Na prośbę wyborców złożyłem interepalcję pytając Ministerstwo czy rozważa podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian legislacyjnych, mających na celu wykreślenie w nowych dokumentach prawa jazdy pozycji nr 8 dotyczącej adresu.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=15007

Szanowny Panie Ministrze,

obowiązujące obecnie przepisy prawa, m.in. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2197), nakłada na osobę posiadającą prawo jazdy konieczność zawiadomienia starosty o zmianie stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tej zmiany (art. 18. tej Ustawy). Dotyczy to m.in. adresu zamieszkania. Tymczasem Polska jest jednym z siedmiu krajów Unii Europejskiej w którym na dokumentach prawa jazdy umieszcza się adres zamieszkania. Nie ma wątpliwości, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przepis ten jest dla obywateli uciążliwy bowiem należy wymienić dokument. Rezygnacja z tego obowiązku pozwoliłaby zaoszczędzić czas i przede wszystkim pieniądze podczas przeprowadzania czynności administracyjnych związanych z uaktualnianiem tego dokumentu.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zniknie obowiązek meldunkowy (Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, Dz.U. z 2017 r., poz. 657). Skutkiem tego jest m.in. brak adresu zameldowania w nowych dowodach osobistych. Dlaczego zatem nie pójść o krok dalej i takiej zmiany dokonać również w dokumentach prawa jazdy? Zwłaszcza, że podstawowym dokumentem tożsamości jest dowód osobisty, a żaden przepis prawa nie nakłada konsekwencji w postaci mandatu karnego za nieaktualny adres zameldowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o odpowiedź na pytanie, czy Ministerstwo rozważa podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian legislacyjnych, mających na celu wykreślenie w nowych dokumentach prawa jazdy pozycji nr 8 dotyczącej adresu?

Pragnę nadmienić, że taka zmiana nie powinna dotyczyć kierowców, którzy otrzymali dokument prawa jazdy przed wejściem w życie zaproponowanych zmian przepisów.

Z uszanowaniem