Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie działań zmierzających do budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Równem

Interpelacja w sprawie działań zmierzających do budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Równem

Zwracałem się do Pana Ministra z interpelacją nr 15001 w sprawie wsparcia inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Równem.  Otrzymałem odpowiedź, że kwestia legalizacji polskich upamiętnień na Ukrainie oraz możliwość wznoszenia nowych, będą jednym z poruszanych tematów podczas planowanej wizyty w Kijowie w październiku bieżącego roku.

Obywatele na pewno chcieliby wiedzieć jakie są efekty zapowiadanej wizyty. Skierowałem w tej sprawie kolejną interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

Odpowiedź na interpelację będzie dostępna na stronie Sejmu http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=17926

Szanowny Panie Ministrze,

zwracałem się do Pana Ministra z interpelacją nr 15001 w sprawie wsparcia inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Równem.  Otrzymałem odpowiedź, że kwestia legalizacji polskich upamiętnień na Ukrainie oraz możliwość wznoszenia nowych, będą jednym z poruszanych tematów podczas planowanej wizyty w Kijowie w październiku bieżącego roku.

Pan Minister wskazał również, że „w obecnej sytuacji politycznej, gdy ukraińska Państwowa Międzyresortowa Komisja ds. Upamiętnienia Członków Operacji Antyterrorystycznej Ofiar Wojny i Represji Politycznych wstrzymała udzielanie pozwoleń na wszelkie prace związane z budową lub remontem miejsc pochówku Polaków na terenie Ukrainy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie może zadeklarować poparcia dla działań, które nie uzyskają zgody władz ukraińskich. Do kwestii tej będzie można powrócić po uzyskaniu od strony ukraińskiej deklaracji zmiany stanowiska w rzeczonej sprawie”.

W związku z tym, że obywatele oczekują informacji w rzeczowej sprawie, proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy podczas wizyty w Kijowie, o której wspomniał Pan Minister w odpowiedzi na interpelację nr 15001, została poruszona kwestia możliwości budowy pomnika na Cmentarzu Dubieńskim w Równem?
  2. Jakie jest stanowisko ukraińskiej Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Członków Operacji Antyterrorystycznej Ofiar Wojny i Represji Politycznych w sprawie pozwolenia na prace związane z remontem lub budową miejsc pochówku Polaków na terenie Ukrainy?

Z wyrazami szacunku