Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie planowanej inwestycji „Elektrownia Puławy”

Interpelacja w sprawie planowanej inwestycji „Elektrownia Puławy”

W miesiącu lutym 2017 roku zwracałem się do Ministra Rozwoju z interpelacją w sprawie realizacji inwestycji „Elektrownia Puławy”, w której zapytałem czy na terenie gminy Puławy będzie realizowana inwestycja „Elektrownia Puławy” oraz zapytałem o harmonogram inwestycji.

W odpowiedzi poinformowano mnie o trwającym przetargu, którego rozstrzygnięcie miało nastąpić w miesiącu marcu 2017 r. Złożyłem zatem ponowną interpelację aby dowiedzieć się na jakim etapie jest inwestycja budowy Elektrowni Puławy.

Pełna treść interpelacji poniżej a odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18031

Szanowny Panie Ministrze,

w miesiącu lutym 2017 roku zwracałem się do Pana Ministra z interpelacją w sprawie realizacji inwestycji „Elektrownia Puławy”, w której zapytałem czy na terenie gminy Puławy będzie realizowana inwestycja „Elektrownia Puławy” oraz zapytałem o harmonogram inwestycji.

Zgodnie z założeniami budowa bloku energetycznego miała ruszyć na przełomie 2014 i 2015 roku a uruchomienie elektrowni było przewidziane na 2017 rok.  W odpowiedzi poinformowano mnie, że daty uruchomienia i budowy są nieaktualne a ich dezaktualizacja jest efektem zmian koncepcyjnych a tym samym procesu przetargowego realizowanego przez poprzedni Zarząd Spółki oraz wielokrotne wnioski oferentów dotyczące przesunięcia terminów złożenia ofert. Zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi rozstrzygnięcie przetargu miało nastąpić w miesiącu marcu 2017 r.

W związku z planowanym zakończeniem przetargu proszę Pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Na jakim etapie znajduje się realizacja inwestycji „Elektrownia Puławy”?

2. Jak wygląda harmonogram realizacji inwestycji „Elektrownia Puławy”?