Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie objęcia prywatnych obszarów rolnych i leśnych programem Natura 2000

Interpelacja w sprawie objęcia prywatnych obszarów rolnych i leśnych programem Natura 2000

Włączenie terenów leśnych lub rolnych do programu „Natura 2000” spowodowało znaczne ograniczenia swobodnego korzystania z nieruchomości oraz czerpania z nich korzyści. Formy obejmowania obszarów w celu ochrony przyrody nie są negatywne same w sobie jednak trudno dziwić się właścicielom gruntów rolnych czy leśnych, mających poczucie, że ich prawo własności zostaje naruszone, skoro po objęciu programem „Natura 2000” ich prawo do swobodnego korzystania z nieruchomości zostało znacznie ograniczone.

Na prośbę obywateli złożyłem interpelację aby poznać jaka jest liczba osób, których ziemie zostały objęte programem „Natura 2000” i jaka liczba osób skorzystała z przysługujących im praw.

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18030

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

zgłosili się do mnie obywatele, którzy czują się pokrzywdzeni przez objęcie ich prywatnych obszarów programem „Natura 2000”. Włączenie terenów leśnych lub rolnych do programu „Natura 2000” spowodowało znaczne ograniczenia swobodnego korzystania z nieruchomości oraz czerpania z nich korzyści. Nie można tutaj pominąć faktu, że  Art. 64 Konstytucji RP gwarantuje prawo do ochrony własności a jej ograniczenie może odbyć się jedynie w zakresie w jakim nie narusza istoty prawa własności. Formy obejmowania obszarów w celu ochrony przyrody nie są negatywne same w sobie jednak trudno dziwić się właścicielom gruntów rolnych czy leśnych, mających poczucie, że ich prawo własności zostaje naruszone, skoro po objęciu programem „Natura 2000” ich prawo do swobodnego korzystania z nieruchomości zostało znacznie ograniczone.

Na podstawie art. 134 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – organem zobowiązanym do wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania w przypadku ograniczenia z korzystania z nieruchomości w wyniku wydania rozporządzenia Rady Ministrów, właściwego ministra lub wojewody jest reprezentowany przez wojewodę Skarb Państwa.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Jaka liczba nieruchomości, będących własnością osób prywatnych została objętych programem „Natura 2000” od dnia włączenia Polski do programu do chwili obecnej?
  2. Jaka liczba osób otrzymała odszkodowania za objęte nieruchomości programem „Natura 2000” na podstawie Art. 134 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r.?
  3. Jaka liczba nieruchomości prywatnych objętych programem „Natura 2000” została odkupiona przez Skarb Państwa zgodnie z Art. 134 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r.?