Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Zapytanie w sprawie liczby osób sprzeciwiających się nadaniu praw miejskich miejscowości Józefów nad Wisłą

Zapytanie w sprawie liczby osób sprzeciwiających się nadaniu praw miejskich miejscowości Józefów nad Wisłą

Mieszkańcy miejscowości Józefów Nad Wisłą nadal walczą o to aby status ich miejscowowści pozostał bez zmian. Mieszkańcy Józefowa nad Wisłą, którzy nie chcą żyć w mieście poprosili mnie o dalsze wsparcie.

W poprzedniej interpelacji zadałem pytanie odnoście liczby zebranych podpisów osób sprzeciwiających się nadaniu praw miejskich miejscowości Józefów nad Wisłą. Obywatele zwrócili uwagę, że temat liczby podpisów nie został wyczerpująco wyjaśniony ze strony Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji. Obywatele oczekują konkretnej, szczegółowej odpowiedzi. Złożyłem zatem zapytanie w sprawie liczby osób sprzeciwiających się nadaniu praw miejskich miejscowości Józefów nad Wisłą, którego pełna treść widnieje poniżej.

Odpowiedź na zapytanie będzie dostępna na stronie Sejmu http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=6423

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z decyzją nadania praw miejskich miejscowości Józefów nad Wisłą, obywatele zwrócili się do mnie w sprawie liczby podpisów jakie zostały zebrane w ramach sprzeciwu nadania praw miejskich ich miejscowości. Mieszkańcy Józefowa nad Wisłą dostarczyli 433 podpisy przeciwne nadaniu praw miejskich zarówno Wojewodzie Lubelskiemu jak i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji jako załącznik do pisma z dn. 22 marca 2017 r. (pismo zostało doręczone do Ministerstwa 29 marca 2017 r.) Prawdą jest, że za nadaniem praw miejskich opowiedziało się większość głosujących jednak nie sposób pominąć, że udział w głosowaniu w samej miejscowości Józefów nad Wisłą wzięło jedynie 111 osób na 773 uprawnione, co stanowi zaledwie 14%, a w pozostałych sołectwach zaledwie 9,6% uprawnionych do głosowania. Powodem tego jest fakt wskazany również w opinii Wojewody Lubelskiego, że nie wszyscy mieszkańcy sołectw zostali objęci konsultacjami ponieważ nie zostali odpowiednio poinformowani o terminach spotkań i konsultacji.

Zebrane poza konsultacjami społecznymi 433 głosy przeciwne wraz z głosami zebranymi podczas konsultacji społecznych stanowi łącznie 519 głosów przeciwnych nadaniu praw miejskich miejscowości Józefów nad Wisłą co zostało również zawarte w opinii Wojewody Lubelskiego.

W związku z powyższym proszę Ministerstwo o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy Ministerstwo wzięło pod uwagę 433 podpisy przeciwne nadaniu praw miejskich dostarczone przez mieszkańców gminy Józefów nad Wisłą?
  2. Jak Ministerstwo odnosi się do informacji, które znalazły się również w opinii Wojewody Lubelskiego, że nie wszyscy mieszkańcy zostali objęci konsultacjami społecznymi ponieważ nie zostali odpowiednio o nich poinformowani?