Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z ekonomii

Interpelacja w sprawie możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z ekonomii

Na prośbę uczniów szkół średnich skierowałem interpelację do Ministerstwa Edukacji Narodowej aby dowiedzieć się czy są szanse na wprowadzenie ekonomii jako przedmiotu dodatkowego egzaminu maturalnego.

Obecnie uczniowie mogą przystąpić do matury z przedmiotów dodatkowych, które nie są nauczane w każdej szkole. Egzaminami takimi są m.in.: matura z wiedzy o tańcu, matura z filozofii, matura z łaciny i kultury antycznej. Uczniowie chcieliby mieć również możliwość przystąpienia do matury z ekonomii.

W każdej ze szkół ponadgimnazjalnych realizowany jest obowiązkowy przedmiot Podstawy przedsiębiorczości. Co więcej, istnieje przedmiot uzupełniający Ekonomia w praktyce. Znaczna część polskich uczelni umożliwia bowiem studentom podjęcie nauki na kierunkach związanych z ekonomią, gospodarką i finansami – czyli dziedzinami, jakie mogłyby zostać uwzględnione w egzaminie z ekonomii.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na poniższą interpelację będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18318

Pełna treść interpelacji:

Szanowna Pani Minister,

sprawozdania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ukazują, że w ostatnim roku do matury przystąpiło ponad 250 tysięcy uczniów. Podobna liczba osób przystąpiła do egzaminu w 2016 roku. Egzamin maturalny zdawany jest na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a uczniowie mają możliwość przystąpić do niego niemal z każdego obowiązkowego przedmiotu nauczanego w szkołach ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz podstaw przedsiębiorczości.

Ponadto, uczniowie mogą także przystąpić do matury z przedmiotów dodatkowych, które nie są nauczane w każdej szkole. Egzaminami takimi są m.in.: matura z wiedzy o tańcu, matura z filozofii, matura z łaciny i kultury antycznej. Posługując się przykładem egzaminu maturalnego z filozofii, w roku 2017 przystąpiło do niego 817 osób. Nie stanowi to nawet połowy procenta spośród wszystkich osób zdających w rzeczonym roku maturę. Gorzej wypada matura z historii muzyki, którą w roku 2017 zdawało 309 osób – jeszcze mniej niż egzamin z filozofii. Pomimo tak niskich statystyk jest możliwość zdawania matury z wymienionych przedmiotów, co nie powinno ulegać negowaniu skoro taka jest potrzeba uczniów. Jednak uczniowie zastanawiają się, czy idąc przykładem wymienionych przedmiotów dodatkowych mogliby przystępować do egzaminu maturalnego z ekonomii.

W każdej ze szkół ponadgimnazjalnych realizowany jest obowiązkowy przedmiot Podstawy przedsiębiorczości. Co więcej, istnieje przedmiot uzupełniający Ekonomia w praktyce. Znaczna część polskich uczelni umożliwia bowiem studentom podjęcie nauki na kierunkach związanych z ekonomią, gospodarką i finansami – czyli dziedzinami, jakie mogłyby zostać uwzględnione w egzaminie z ekonomii.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

  1. czy Ministerstwo byłoby skłonne umożliwić uczniom naukę ekonomii lub podstaw przedsiębiorczości na poziomie rozszerzonym?
  2. Czy Ministerstwo jest skłonne do rozpatrzenia propozycji uczniów aby umożliwić przystąpienie do egzaminu maturalnego z ekonomii?

Z wyrazami szacunku