Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie pominięcia funkcjonariuszy Służby Więziennej w projekcie finansowania służb mundurowych w 2018 r.

Interpelacja w sprawie pominięcia funkcjonariuszy Służby Więziennej w projekcie finansowania służb mundurowych w 2018 r.

Przewodniczący Zarządów NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zwrócili uwagę na to, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 pominięto funkcjonariuszy Służby Więziennej przeznaczając dodatkowe środki finansowe na służby mundurowe: funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, BOR oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W reakcji na zgłoszenie problemu skierowałem interpelację do Ministra Sprawiedliwości.

Pominięcie Służby Więziennej w projekcie ustawy budżetowej jest dla funkcjonariuszy głęboko nieuzasadnione i krzywdzące a wręcz dyskryminujące biorąc pod uwagę, że wysokość uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy w pierwszych 8 grupach zaszeregowania kształtuje się w wysokości od 1200 do 2433 zł brutto.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości bedzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18319

Pełna treść interpelacji:

 

Szanowny Panie Ministrze,

otrzymałem bardzo dużo listów ze strony zarządów NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z różnych miast Polski, w których wskazują zaniepokojenie faktem, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 przewiduje się przeznaczenie dodatkowych środków finansowych od dnia 1 maja 2018 r. tylko dla służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji – dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, BOR oraz Państwowej Straży Pożarnej. Pominięto funkcjonariuszy Służby Więziennej podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. Dodatkowe środki przeznaczone są na zwiększenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy najmniej zarabiających ww. służb w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywujących do zwiększenia zaangażowania i skuteczności działania.

Pominięcie Służby Więziennej w projekcie ustawy budżetowej jest dla funkcjonariuszy głęboko nieuzasadnione i krzywdzące, a wręcz dyskryminujące, szczególnie że tabela uposażenia zasadniczego w pierwszych 8 grupach zaszeregowania kształtuje się w wysokości od 1200 do 2433 zł brutto. Służba Więzienna boryka się z problemami w zakresie pozyskiwania nowych kadr oraz ryzykiem odejścia ze służby już pracujących funkcjonariuszy.

Według zarządów NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa pominięcie Służby Więziennej w projekcie finansowania służb mundurowych spowoduje dalsze pogłębienie i pogorszenie warunków wynagradzania w służbie, obniżenie kompetencji pozyskiwanej kadry, a w konsekwencji zagrożenie dla prawidłowej realizacji zadań realizowanych przez Służbę Więzienną.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania:

  1. Dlaczego w budżecie na 2018 rok, przeznaczając dodatkowe środki finansowe od dnia 1 maja 2018 roku dla służb mundurowych, pominięto funkcjonariuszy Służby Więziennej?
  2. Czy ministerstwo planuje zmiany w zakresie poziomu uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Więziennej najniżej uposażonych?

Z wyrazami szacunku