Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Jednym z największych problemów polskich przedsiębiorców zajmujących się przewozem paliw ciekłych jest poprawne stosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Jak wskazują przedsiębiorcy i eksperci, ustawa ta pomimo licznych zalet i słusznego ratio legis jest pełna luk i wad, które przeszkadzają w dostosowaniu się do jej wymogów uczciwym przedsiębiorcom.

W imieniu przedsiębiorców złożyłem w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Finansów.

Odpowiedź Ministerstwa znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18558

Pełną treść interpelacji zamiszczam poniżej:

Szanowny Panie Ministrze,

jednym z największych problemów polskich przedsiębiorców zajmujących się przewozem paliw ciekłych jest poprawne stosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017 poz. 708). Konstrukcja ustawy opiera się o wprowadzenie obowiązku zgłoszenia przewozu towarów, połączonego z systemem monitorowania. System rejestracji zgłoszeń jest zinformatyzowany, działa w oparciu o przygotowaną przez Ministerstwo Finansów usługę e-Przewóz, która umożliwia podmiotom zobowiązanym realizację obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT.

Jak wskazują przedsiębiorcy i eksperci, ustawa ta pomimo licznych zalet i słusznego ratio legis jest pełna luk i wad, które przeszkadzają w dostosowaniu się do jej wymogów uczciwym przedsiębiorcom.

Po pierwsze, przepisy nie przewidują korekt ilościowych poszczególnych zgłoszeń, a zdaniem przedsiębiorców zajmujących się przewozem paliw ciekłych oczywiste jest, że ilość paliwa zamówiona przez klientów rzadko pokrywa się z ilością odebraną. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu zawarte w zgłoszeniu nie podlegają bowiem aktualizacji, a drugie zgłoszenie winno być sporządzone do czasu rozpoczęcia przewozu towaru.

Po drugie, brakuje też precyzji zapisów ustawowych, co wprost prowadzi do dowolności ich interpretacji. Takimi problemami są między innymi: brak definicji osoby prowadzącej działalność gospodarczą, brak wyłączenia stacji paliw spod reżimu ustawy czy też możliwość rozszerzania i ograniczania obowiązków rozporządzeniami.

I wreszcie, co równie ważne, kuleje praktyka stosowania przepisów ustawy przez urzędników. Przedsiębiorcy skarżą się, że kontrole na drodze trwają nawet po kilka godzin, co stanowi zagrożenie dla podmiotów wysyłających, zobowiązanych do dostarczenia paliwa na stacje w określonym czasie pod groźbą wysokich kar umownych. Samych zainteresowanych najbardziej bulwersują kontrole, które odbywają się kilkaset metrów po wyjeździe cysterny z bazy paliwowej, która posiada dodatkowo status składu podatkowego. Istnienie nadużyć w takim miejscu jest bardzo mało prawdopodobne, co wskazuje na błędne typowanie miejsc do przeprowadzania kontroli. Wiele problemów związanych jest także z faktem, iż funkcjonariusze weryfikują niewłaściwe dokumenty. Mianowicie dochodzi do porównania zgłoszenia SENT z dowodem wydania z bazy, a nie z listem przewozowym. Ten brak wiedzy funkcjonariuszy w połączeniu z władzą, jaką zostali obdarzeni, prowadzić może do nadużyć.

Zmiana tego stanu rzeczy jest konieczna, aby zachować równowagę pomiędzy uszczelnianiem dochodów budżetowych z podatków i akcyzy a bezpieczeństwem prawnym uczciwych polskich przedsiębiorców. Niestety żaden z podniesionych problemów nie jest rozwiązywany przez planowane nowelizacje wyżej wymienionej ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić możliwość dokonywania korekt ilościowych poszczególnych zgłoszeń?
  2. Czy Ministerstwo Finansów planuje nowelizację ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów w celu likwidacji problemów wynikających z jej stosowania takich jak: brak definicji osoby prowadzącej działalność gospodarczą, brak wyłączenia stacji paliw spod reżimu ustawy czy też możliwość rozszerzania i ograniczania obowiązków rozporządzeniami?
  3. W jaki sposób Ministerstwo Finansów ma zamiar zwalczać nadużycia i błędy ze strony urzędników administracji skarbowej związane ze stosowaniem przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów?

Z uszanowaniem