Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zapowiedzi utworzenia tzw. kodeksu należytej staranności VAT

Interpelacja w sprawie zapowiedzi utworzenia tzw. kodeksu należytej staranności VAT

Od kilku miesięcy w Ministerstwie Finansów trwają prace nad stworzeniem tzw. kodeksu należytej staranności VAT, którego ideą jest opracowanie możliwie kompletnych i precyzyjnych przesłanek należytej staranności w VAT, których spełnienie skutkowałoby uznaniem, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się oszustwa.

Pomimo licznych zapowiedzi prace nad tym dokumentem nie zostały jeszcze ukończone, co zaniepokoiło polskich przedsiębiorców, którzy liczyli na szybkie opublikowanie zaleceń ministerstwa.

Skierowałem zatem interpelację, aby dowiedzieć się czy i kiedy Ministerstwo Finansów zamierza stworzyć wymieniony wyżej kodeks należytej staranności VAT.

Odpowiedź Ministerstwa znajduje się na stronie Sejmu RP http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18559

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

od kilku miesięcy w Ministerstwie Finansów trwają prace nad stworzeniem tzw. kodeksu należytej staranności VAT, którego ideą jest opracowanie możliwie kompletnych i precyzyjnych przesłanek należytej staranności w VAT, których spełnienie skutkowałoby uznaniem, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się oszustwa. Jego stworzeniem bardzo zainteresowani są polscy przedsiębiorcy, którzy chcieliby wiedzieć, jakie czynności powinni przedsięwziąć, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje ze strony administracji skarbowej.

Na początku września 2017 r. wiceminister finansów Paweł Gruza zapowiedział, że zalecenia dotyczące należytej staranności w VAT będą gotowe w ciągu kilku tygodni, po konsultacjach z przedsiębiorcami i ekspertami. Odbyły się one 13 września 2017 r., a w komunikatach ministerstwa można było przeczytać, że inicjatywa konsultacji podatkowych w sprawie przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych uwzględnia liczne postulaty przedsiębiorców dotyczące ochrony uczciwych podatników. Tego samego dnia wiceminister Gruza oznajmił, że ministerstwo pod koniec października przedstawi propozycje, które będą dalej konsultowane, a dyrektor departamentu podatku od towarów i usług Wojciech Śliż zapowiedział wręcz, że zespół roboczy powinien w ciągu miesiąca zakończyć prace nad kodeksem, a finalny dokument mógłby ujrzeć światło dzienne z końcem października.

Pomimo licznych zapowiedzi prace nad tym dokumentem nie zostały jeszcze ukończone, co zaniepokoiło polskich przedsiębiorców, którzy liczyli na szybkie opublikowanie zaleceń ministerstwa. Pod koniec listopada 2017 r. pojawiły się także informacje prasowe dające do zrozumienia, że wspólne prace zespołu ekspertów podatkowych i Ministerstwa Finansów mogą pójść na marne. A wszystko to z powodu usztywnienia stanowiska przez MF w kierunku nieprzyznania przedsiębiorcom gwarancji bezpieczeństwa, wynikających z zastosowania się do wytycznych w zakresie weryfikacji kontrahentów, co zdaniem wielu ekspertów niweczyłoby sens stworzenia tego dokumentu.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy i kiedy Ministerstwo Finansów zamierza stworzyć wymieniony wyżej kodeks należytej staranności VAT?
  2. Czy w przypadku powstania tego dokumentu Ministerstwo Finansów zamierza przyznać przedsiębiorcom gwarancje bezpieczeństwa wynikające z zastosowania się do wytycznych w nim zawartych?
  3. Czy jeżeli wyżej wymieniony dokument nie powstanie, Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić inne rozwiązania mające na celu ochronę uczciwych przedsiębiorców nabywających towary w transakcjach krajowych?

Z wyrazami szacunku