Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Zapytanie w sprawie wdrożenia nowego programu SI CEPiK 2.0

Zapytanie w sprawie wdrożenia nowego programu SI CEPiK 2.0

Rada Powiatu w Opolu Lubelskim zgłosiła trudności związane z uruchomieniem od 13 listopada  2017 r. nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów SI CEPIK 2.0.

Występują trudności z rejestracją pojazdów nowych z homologacją, przerejestrowaniem pojazdu z innego powiatu, przerejestrowania pojazdu w obrębie w/w powiatu, przerejestrowania pojazdu i dokonania innych czynności dla pojazdu stanowiącego współwłasność, wymianą dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na kolejne wpisy terminu badania technicznego, wycofanie pojazdu z ruchu i jego ponowne przywrócenie do ruchu, brak możliwości wydania wtórników dokumentów.

Szczególnym problemem jest brak możliwości podejmowania jakichkolwiek działań systemowych odnośnie nowo powstałego miasta na terenie Powiatu Opolskiego tj. miasta Józefów nad Wisłą.

Skierowałem zatem zapytanie do Ministra Cyfryzacji, którego pełna treść znajduje się poniżej:

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=7078

Szanowny Panie Ministrze,

otrzymałem informacje w sprawie trudności związanych z uruchomieniem od 13 listopada  2017 r. nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów SI CEPIK 2.0 ze strony Rady Powiatu w Opolu Lubelskim.

Występują trudności z rejestracją pojazdów nowych z homologacją, przerejestrowaniem pojazdu z innego powiatu, przerejestrowania pojazdu w obrębie w/w powiatu, przerejestrowania pojazdu i dokonania innych czynności dla pojazdu stanowiącego współwłasność, wymianą dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na kolejne wpisy terminu badania technicznego, wycofanie pojazdu z ruchu i jego ponowne przywrócenie do ruchu, brak możliwości wydania wtórników dokumentów. Szczególnym problemem jest brak możliwości podejmowania jakichkolwiek działań systemowych odnośnie nowo powstałego miasta na terenie Powiatu Opolskiego tj. miasta Józefów nad Wisłą. Pomimo podejmowania odpowiednich czynności tj.: zgłoszeń internetowych i telefonicznych na platformie internetowej E-Helpdesk, wyżej wymienione problemy nie zostały usunięte.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z powodu nie przekazania przez internetową platformę E-Helpdesk zgłoszeń o trudnościach, nie ma wiedzy na temat występujących problemów, w związku z czym nie ma możliwości aby rozwiązywać je na bieżąco.

Biorąc opisany powyżej przypadek za przykład i mając na uwadze, że podobne trudności mogą występować w innych powiatach w całej Polsce, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Ministerstwo podejmie czynności zmierzające do stabilizacji funkcjonowania nieprawidłowo działającego programu SI CEPIK 2.0.?

2. Kiedy zostaną podjęte działania w celu usunięcia powstałych problemów?

3. Czy i w jakim czasie zostaną podjęte działania w celu usprawnienia przepływu informacji przez platformę  E-Helpdesk?

Z wyrazami szacunku