Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie nieudzielenia pomocy w ramach tarczy antykryzysowej rolnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej

Interpelacja w sprawie nieudzielenia pomocy w ramach tarczy antykryzysowej rolnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej

Absurdy w polskim prawie oraz przeszkody biurokratyczne to przykra codzienność dla większości Polaków. Przekonali się o tym również, rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej.

Ze względu na brak wpisu do CEIDG, rolnicy nie mogą składać wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Czy ktoś popełnił ludzki błąd zapominając o przeszkodach formalnych, czy może ktoś celowo wykluczył rolników z pakietu antykryzysowego wykorzystując przeszkody formalne? Na to pytanie powinno odpowiedzieć Ministerstwo i naprawić ten błąd. Rolnicy są również przedsiębiorcami, którzy słusznie czują się wykluczeni przez rządzących.

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Premierze,

ze względu na trwającą epidemię koronawirusa Rząd zapowiadał publicznie pomoc dla rolników w takim samym zakresie jak przedsiębiorcom. Nie jest to jednak możliwe. Nie ma pomocy dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej w ramach tarczy antykryzysowej.

Rolnicy spełniają praktycznie wszystkie kryteria mikroprzedsiębiorcy: zatrudniają pracowników, opłacają obowiązkowe składki ZUS, płacą podatki, są płatnikami VAT, składają co miesiąc deklaracje VAT 7 i JPK. Pomimo tego nie mogą składać wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej gdyż nie mają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.  Działalność rolnicza, pomimo że jest działalnością gospodarczą, nie podlega obowiązkowi wpisu do CEIDG. Co więcej, w przypadku gdyby rolnik chciał uzyskać wpis, to na podstawie swojego PKD, nie ma takiej możliwości.

W tym miejscu nasuwa się myśl, czy ktoś popełnił ludzki błąd zapominając o przeszkodach formalnych, czy ktoś celowo wykluczył rolników z pakietu antykryzysowego wykorzystując przeszkody formalne.

W związku z powyższym bardzo proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej zostali wykluczeni z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w sposób opisany powyżej?
  2. Kiedy zostanie naprawiony błąd związany z brakiem możliwości złożenia wniosku o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej?
  3. Jaka pomoc zostanie udzielona rolnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej?

Odpowiedź Premiera pojawi się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=6851