Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie prac nad ustawą o broni i amunicji

Interpelacja w sprawie prac nad ustawą o broni i amunicji

Kultura posiadania broni powinna być w Polsce krzewiona i rozwijana. Niestety od czasów władzy Polski Ludowej aż do dziś, Polacy są pozbawieni legalnego posiadania narzędzi do skutecznej samoobrony.

Rozpoczęte prace w MSWiA nad zmianą ustawy o broni i amunicji są wielką szansą żeby przywrócić Polakom praktyczne prawo do życia poprzez umożliwienie im legalnego posiadania narzędzi do skutecznej samoobrony. Żywię głęboką nadzieję, że Ministerstwo wykorzysta tę szansę i w swoich pracach kierować się będzie takimi wartościami jak: prawo do obrony, rozsądek i logika, odrzucając tym samym antynaukowe argumenty środowisk hoplofobicznych.

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

zarówno I RP jak i II RP były państwami charakteryzującymi się wysoką kulturą posiadania broni. Niestety ten stan rzeczy został zniszczony przez władze Polski Ludowej, która rozbroiła polskie społeczeństwo. Co gorsza, władze III RP podtrzymują tę komunistyczną spuściznę. W efekcie jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów Europy.

Rozpoczęte prace w MSWiA nad zmianą ustawy o broni i amunicji są wielką szansą żeby przywrócić Polakom praktyczne prawo do życia poprzez umożliwienie im legalnego posiadania narzędzi do skutecznej samoobrony. Żywię głęboką nadzieję, że Ministerstwo wykorzysta tę szansę i w swoich pracach kierować się będzie takimi wartościami jak: prawo do obrony, rozsądek i logika, odrzucając tym samym antynaukowe argumenty środowisk hoplofobicznych.

Mając na uwadze powyższe zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Ile jest osób w Polsce posiadających co najmniej jedno pozwolenie na broń, a ile wydano pozwoleń na broń ogółem?

2. Ile dokonano zabójstw ogółem w latach 2012 – 2019 z podziałem na poszczególne lata?

3. Ile dokonano zabójstw ogółem z użyciem broni palnej w latach 2012 – 2019 z podziałem na poszczególne lata, z podziałem na broń posiadaną legalnie i nielegalnie?

4. Ile dokonano zabójstw w latach 2012 – 2019 z podziałem na poszczególne lata z użyciem broni czarnoprochowej?

5. Jakie są ogólne założenia przygotowywanej nowelizacji ustawy o broni i amunicji?

6. Czy prawdą jest, że MSWiA planuje ograniczyć dostęp do broni czarnoprochowej?

7. Czy MSWiA planuje znieść absurdalny zakaz posiadania nunczako, a jeśli intelektualnie nie jest na to gotowe to czy wprowadzi przynajmniej możliwość uzyskania pozwolenia na taką broń?

8. Czy MSWiA planuje wprowadzić pozwolenie na broń do celów rekreacyjnych dla osób lubiących postrzelać do tarczy czy jednak zamierza utrzymywać fikcję prawną, w której strzelcy – hobbyści udają kolekcjonerów, myśliwych bądź sportowców ?

9. Czy prawdą jest, że MSWiA planuje ograniczyć rodzaje dozwolonych prawnie magazynków?

10. Czy MSWiA planuje obniżyć koszty dla obywateli procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń na broń?

11. Czy MSWiA planuje wprowadzić prawną możliwość uzyskania przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, pozwolenia na pistolety i rewolwery o kalibrze powyżej 12 mm?

Odpowiedź Ministerstwa pojawi się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=6861