Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interwencja w sprawie anulowania naboru na dotacje dla przedsiębiorców poszkodowanych pandemią koronawirusa

Interwencja w sprawie anulowania naboru na dotacje dla przedsiębiorców poszkodowanych pandemią koronawirusa

Nabór wniosków na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw poszkodowanych w wyniku pandemii, organizowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości został anulowany.

Zaufanie do organów władzy publicznej oraz instytucji publicznych, powinno być sztandarowym celem w codziennej działalności publicznej. W sytuacji kiedy przedsiębiorcy, przeżywający poważny kryzys finansowy, otrzymują szansę na dodatkową pomoc a następnie z niewyjaśnionych przyczyn odbiera im się tak cenne wsparcie, ich poczucie, że zostali oszukani jest w pełni uzasadnione.

Przedsiębiorcy, którym udało się złożyć wnioski, nie przyjmują argumentu, że nabór musiał być anulowany z powodu awarii systemu. W końcu oni sami nie odczuli rzekomej awarii gdyż posiadają potwierdzenie złożenia wniosku. Zaś przedsiębiorcy, którzy mieli problemy ze złożeniem wniosku, ze względu na przeciążenie serwerów, oczekują od Zarządu Województwa Lubelskiego, że ich szanse zostaną wyrównane z tymi, którym udało się złożyć wniosek. Nie można zatem pozostawić bez rozwiązania wszystkich tych, którzy przystąpili do naboru.

Zaproponowałem kompromis w postaci wznowienia naboru ale tylko dla przedsiębiorców, którym nie udało się złożyć wniosku do Urzędu za pośrednictwem portalu https://lsi2014.lubelskie.pl/main/any/start

Uważam, że dzięki takiemu rozwiązaniu środki jakie pozostały z anulowanego naboru lub powiększone o dodatkowe środki, zostałyby sprawiedliwie rozdysponowane. W rezultacie, szanse przedsiębiorców, którym udało się złożyć wnioski, oraz tych którzy z przyczyn technicznych nie mogli wziąć udziału w naborze, zostaną wyrównane.

Treść pisma, jakie wystosowałem do Marszałka Województwa w ramach podjętej interwencji poselskiej:

thumbnail of ZWL – anulowanie naboru

Odpowiedź Wicemarszałka: Odpowiedź Wicemarszałka ws. anulowania naboru

Pismo do Dyrektor LAWP: LAWP anulowanie naboru

Odpowiedź Dyrektor LAWP: Pismo Poseł Jakub Kulesza