Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Ponowna Interpelacja w sprawie zmniejszenia wysokości zasiłku macierzyńskiego w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy

Ponowna Interpelacja w sprawie zmniejszenia wysokości zasiłku macierzyńskiego w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy

Kobiety, którym zmniejszono wynagrodzenia, zgodnie z zapisami w tarczy antykryzysowej, nadal czekają na rozwiązanie ich problemu. Pokrzywdzone matki nie ustają w walce o sprawiedliwość bo jak twierdzą, pracowały ciężko, opłacały wysokie składki ZUS a teraz otrzymują bardzo niskie zasiłki macierzyńskie obliczane na podstawie nowego wynagrodzenia ze zmniejszonego etatu, o którym często nie miały pojęcia.

Jednak według art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa, nie przelicza się na nowo podstawy wymiaru, jeżeli zmniejszenie etatu nastąpiło w trakcie świadczenia chorobowego. Zastanawiające jest, dlaczego ZUS nie stosuje tego przepisu. W tym celu złożyłem interpelację do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://kulesza.pl/blog/2020/07/24/interpelacja-w-sprawie-zmniejszenia-wysokosci-zasilku-macierzynskiego-w-sytuacji-zmiany-wymiaru-pracy/

Odpowiedź Ministerstwa http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=9200  jakby potwierdza konieczność stosowania przez ZUS art. 43 ale nie zawiera tego wprost. Zostałem więc zobligowany do złożenia kolejnej interpelacji gdyż kobiety oczekują konkretnej odpowiedzi Ministerstwa.

Szanowna Pani Minister,

nawiązując do odpowiedzi na interpelację nr 9200, jesteśmy zobligowany poruszyć jeszcze pewną kwestię szczegółową.

W odpowiedzi tej czytamy, że „w przypadku gdy pracownica, której zmieniono wymiar czasu pracy, zachorowała jeszcze przed zmianą wymiaru czasu pracy i ma ustaloną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z zarobków osiąganych przed zmianą wynagrodzenia – to tak ustalona podstawa wymiaru obowiązuje, w przypadku nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego, również po zmianie wymiaru czasu pracy”.

Czy dotyczy to jedynie zwolnienia lekarskiego, a więc pobierania zasiłku chorobowego czy również zasiłku macierzyńskiego oraz opiekuńczego?

Art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa zawiera w swojej treści sformułowanie „zasiłki tego samego lub innego rodzaju”, zatem czy oznacza to, że jeśli nie było przerwy między pobieraniem zasiłku chorobowego lub chorobowego i macierzyńskiego albo była ona krótsza niż 3 miesiące (zgodnie z art.43), podstawą do wypłaty zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy jest podstawa ustalona przed zmianą wymiaru czasu pracy?

Właśnie w takiej sytuacji znajdują się setki kobiet w Polsce, które potrzebują klarownej odpowiedzi na powyższe pytania i jednoznacznego stwierdzenia czy ZUS zgodnie z prawem wypłaca w takich okolicznościach mniejsze zasiłki, biorąc pod uwagę wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy, które nastąpiło w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim i zasiłku chorobowym.

Kolejna odpowiedź Ministerstwa pojawi się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=9200