Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Pismo do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej ws. wymogów do porodów rodzinnych

Pismo do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej ws. wymogów do porodów rodzinnych

Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej wznowił porody rodzinne. Jednak radość rodziców nie trwała długo. Porody, co prawda, zostały wznowione, ale pod pewnymi warunkami.

Interweniowałem już w tym Szpitalu w lutym tego roku, w sprawie zawieszenia porodów rodzinnych https://kulesza.pl/blog/2021/02/13/pismo-do-szpitala-wojewodzkiego-w-bielsku-bialej-ws-zakazu-porodow-rodzinnych/  Wtedy, Dyrekcja Szpitala nie pozostawiła złudzeń, twierdząc, że nie jest w stanie przywrócić porodów. Jednak od lipca porody rodzinne powróciły. Problem w tym, że wymagania dla osób towarzyszących, są niezgodne z prawem. Zadziwiające jest to, że Dyrekcja ma tego świadomość, gdyż już podczas poprzedniej interwencji przedstawiła pismo z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, będące interpretacją prawną.

W jednym z  fragmentów tego wystąpienia wskazano: „Z uzyskanej informacji wynika, że towarzyszyć w porodzie może ozdrowieniec bądź osoba zaszczepiona. Zatem inne osoby nienależące do tej grupy nie będą mogły uczestniczyć w porodzie rodzinnym. Tym samym pacjentki, które wyrażają wolę aby podczas porodu uczestniczyła osoba towarzysząca, niebędąca ozdrowieńcem bądź osobą zaszczepioną, zostałyby pozbawione ich praw. Taka organizacja porodów wykracza poza zakres uprawnienia kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, o którym mowa powyżej. W szczególności należy w tym zakresie wskazać, że na obecnym etapie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 spełnienie Państwa wymogu jest praktycznie niemożliwe, nadto szczepienie nie jest obowiązkowe. Tak samo wygląda kwestia z dopuszczeniem do porodów rodzinnych ozdrowieńców – nie każdy wie czy chorował na COVID-19, aby to zweryfikować trzeba wykonać odpowiedni test, nadto warunkiem uczestnictwa w porodzie rodzinnym jest przejście choroby, której każdy za wszelką cenę pragnie uniknąć i temu też celowi jest podporządkowana cała polityka zdrowotna w ostatnim czasie.(…) Możliwe jest zatem określenie warunków alternatywnych, jak np. wykonanie na koszt szpitala szybkiego testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2”.

Pomimo jasnego stanowiska RPP, Szpital zastosował te ograniczenia. Nie mogliśmy, jako Zespół Parlamentarny ds. Opieki Okołoporodowej, pozostawić tego milcząco. Nie zakładaliśmy bowiem, że Szpital, mając taką interpretację prawną Biura RPP, wdroży te ograniczenia w życie. Nie ma naszego przyzwolenia na łamanie praw pacjentów.  Z niecierpliwością oczekujemy na stanowisko Szpitala w tej kwestii.

Pismo do Dyrekcji Szpitala: Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej. wymogi do porodow rodzinnych

Odpowiedź Szpitala: Odpowiedź Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej ws. wymogów do porodów rodzinnych