Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Zapytanie w sprawie przeniesienia stołu Marszałka Piłsudskiego z Puław do Sulejówka

Zapytanie w sprawie przeniesienia stołu Marszałka Piłsudskiego z Puław do Sulejówka

Dnia 13 sierpnia 1920 r. do Puław przybył Marszałek Józef Piłsudski. Na swoją kwaterę wybrał Pałac Czartoryskich w Puławach. Tu mieszkał, pracował, wydawał rozkazy. Narady prowadził w Sali Kolumnowej przy wielokątnym stole, który oglądać można tu do dziś. Ten sześciokątny stół stał się symbolem, który przez lata utkwił w pamięci mieszkańców, turystów, środowiska naukowego, młodzieży i uczniów.

Omawiany stół znajduje się w centrum zainteresowania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  – instytucji niezwykle ważnej dla upowszechnienia dziedzictwa po Marszałku. Jednak historia winna być związana z miejscem, w którym się rozegrała, czyli w mieście Puławy. Stół ten nigdy nie należał do prywatnego umeblowania willi Marszałka w Sulejówku, pomysł ulokowania tego mebla w Sulejówku jest według wyborców całkowicie niedorzeczny.

Do mojego biura zgłosili się mieszkańcy Puław, którzy stanowczo sprzeciwiają się przeniesieniu stołu Marszałka Piłsudskiego. Skoro zostałem poproszony o wsparcie, wystosowałem do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zapytanie ws. próby wywiezienia stołu do Sulejówka.

Pełna treść zapytania:

Szanowny Panie Ministrze,

kiedy w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o próbie przejęcia cennego dla Puławian obiektu historycznego, jakim jest stół, przy którym marszałek Józef Piłsudski podejmował kluczowe dla wojny polsko – bolszewickiej decyzje, do mojego biura wpłynęły liczne prośby oburzonych mieszkańców Powiatu Puławskiego oraz organizacji społecznych. Stół Marszałka Piłsudskiego znajduje się w Pałacu Czartoryskich w Puławach.

Dnia 13 sierpnia 1920 r. do Puław przybył Marszałek Józef Piłsudski. Na swoją kwaterę wybrał Pałac Czartoryskich w Puławach. Tu mieszkał, pracował, wydawał rozkazy. Narady prowadził w Sali Kolumnowej przy wielokątnym stole, który oglądać można tu do dziś. Ten sześciokątny stół stał się symbolem, który przez lata utkwił w pamięci mieszkańców, turystów, środowiska naukowego, młodzieży i uczniów.

Omawiany stół znajduje się w centrum zainteresowania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  – instytucji niezwykle ważnej dla upowszechnienia dziedzictwa po Marszałku. Niemniej jednak historia winna być związana z miejscem, w którym się rozegrała, czyli w mieście Puławy. Stół ten nigdy nie należał do prywatnego umeblowania willi Marszałka w Sulejówku, pomysł ulokowania tego mebla w Sulejówku jest według wyborców całkowicie niedorzeczny.

Co prawda pojawił się argument objęcia stołu opieką konserwatorską, ale należy podkreślić, że mebel ten znajduje się pod troskliwą opieką puławskiego oddziału Centralnej Biblioteki Rolniczej i jest w bardzo dobrym stanie. W celu zapewnienia stołowi godnych warunków ekspozycji wykonano w Sali Kolumnowej, gdzie stoi, kosztowny remont ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nie można pominąć faktu, że realizując zasadę ochrony zabytków in situ muzea obecnie przekazują ze swych zbiorów obiekty zabytkowe do ich „naturalnego środowiska”- kościołów, dworów i pałaców, a nie odwrotnie. Historyczny stół związany z pobytem Marszałka Piłsudskiego w Puławach był i jest własnością reaktywowanego po I wojnie światowej Instytutu Rolniczego i jest z nim ściśle związany. Co zatem przemawia za jego wywozem do muzeum w  Sulejówku?

Mając na względzie powyższe stanowisko wyborców, bardzo proszę pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy pan Minister przychyli się do prośby mieszkańców Puław i nie dopuści do przeniesienia stołu Józefa Piłsudskiego z pałacu Czartoryskich w Puławach do muzeum w Sulejówku?
  2. Kiedy mieszkańcy Puław mogą liczyć na ostateczną i wiążącą decyzję w tej kwestii?

 

Odpowiedź Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=4199