Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Poseł interweniuje! Puławski sanepid żąda od dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół informacji o szczepieniach

Poseł interweniuje! Puławski sanepid żąda od dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół informacji o szczepieniach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach zażądał od dyrektorów żłobków, przedszkoli oraz szkół, zebrania danych dotyczących szczepień uczniów, nauczycieli i pracowników placówek ze wskazaniem nazwy preparatu, serii oraz daty szczepienia.

Pismo takie wystosował puławski Inspektor Sanitarny do wszystkich placówek opiekuńczych i oświatowo – wychowawczych Powiatu Puławskiego. Takie działanie jest niewątpliwie nadużyciem i złamaniem obowiązujących przepisów prawa.

Co m.in. zawarto w piśmie? „Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach prosi o zebranie danych dotyczących szczepień uczniów/nauczycieli/pracowników placówki (nazwę preparatu, serię oraz datę szczepień) ponieważ wystąpiły duże trudności w pozyskaniu tych danych w opracowaniu ognisk epidemiologicznych, które wystąpiły po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Zaistniała sytuacja opóźnia działania Inspekcji Sanitarnej prowadząc do rozprzestrzeniania się epidemii”. Sprawę nagłaśniałem również na mojej stronie Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2951459758499816&id=1494905190821954

Należy pamiętać, że informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, a zatem stanowią szczególną kategorię danych osobowych. Zgoda na ujawnienie informacji o szczepieniu musi być dobrowolna, świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie. Nie wolno zatem nikogo zmuszać do ujawnienia faktu zaszczepienia się bądź niezaszczepienia przeciw covid-19.

Oprócz próby pozyskania informacji o zaszczepionych uczniach oraz dzieciach uczęszczających do żłobków i przedszkoli, pojawia się kwestia nacisku na dyrektorów jako pracodawców, do pozyskiwania informacji tajnych od swoich pracowników. Art. 221 § 1 Kodeksu pracy zawiera zamknięty katalog danych, jakie pracodawca ma prawo pozyskiwać od pracowników. Nie ma w nim informacji na temat przebytych szczepień. Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wszelkie dane medyczne (poza badaniami wstępnymi i okresowymi) są objęte tajemnicą lekarską. Rozdział 4 niniejszej ustawy jasno określa, że ujawnienie wszelkich informacji medycznych, może odbywać się jedynie za wyraźną zgodą pacjenta.

W takich okolicznościach, moja reakcja była oczywista, o czym świadczy chociażby ten fragment mojego pisma: „Niniejszym pismem żądam wycofania przedmiotowego pisma z dnia 14.09.2021 r. jako oczywistej omyłki do jutra tj. 17.09.2021 r. W przeciwnym razie Pana działania uznam za świadome i uporczywe naruszenie praw obywateli RP. Podejmę wtedy niezbędne kroki prawne, w tym przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli poselskiej i zawiadomienie wszelkich właściwych organów, celem ukrócenia bezprawnych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto zapewnię wszelką możliwą pomoc prawną dyrektorom placówek, nauczycielom i pracownikom, a także rodzicom dzieci uczęszczających do tych placówek, w celu ochrony przysługujących im praw”.

Pan Inspektor ma jednak szansę wycofać się z tych bezprawnych działań. Wystosowałem pismo, w którym wyznaczam termin na odwołanie żądań pana Inspektora. W przeciwnym razie będę zmuszony do podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Zapewnię także wszelką możliwą pomoc prawną dyrektorom placówek, nauczycielom i pracownikom, a także rodzicom dzieci uczęszczających do tych placówek, w celu ochrony przysługujących im praw. Nie ma mojego, jako ustawodawcy, przyzwolenia na perfidne łamanie prawa i zmuszanie do tego innych, w tym przypadku dyrektorów i nauczycieli puławskich placówek.

Pismo do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach: PSSE Puławy.informacje o zaszczepionych

Aktualizacja 17.09.2021

Moja stanowcza interwencja okazała się niezwykle skuteczna. Dyrektor puławskiego Sanepidu wycofał swoje żądania w ciągu kilku godzin od otrzymania mojego pisma! 

Kiedy szykowałem się do konferencji prasowej, byłem pewien, że rozpocznę ją słowami: skandal, granda, bezprawie. Rozpocząłem ją słowami: SUKCES, PRESJA MA SENS:

https://www.facebook.com/watch/?v=405947427786532

Wczoraj wysłałem pismo do puławskiego Inspektora, a dziś Radio Lublin poinformowało, że po mojej interwencji, sanepid wycofał się ze swojego pisma. Dyrektor wystosował sprostowanie do puławskich szkół, przedszkoli i żłobków: PSSE Puławy sprostowanie

Nigdy nie będzie mojej zgody na łamanie podstawowych praw obywateli przez urzędników państwowych!