Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Uniwersytet Szczeciński segreguje studentów. Poseł Jakub Kulesza interweniuje!

Uniwersytet Szczeciński segreguje studentów. Poseł Jakub Kulesza interweniuje!

Uniwersytet Szczeciński wprowadził limity dla osób niezaszczepionych. Miejsca ograniczono do 75%.

Zgodnie z treścią Komunikatu Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego nr 7/2021 z dnia 17.09.2021 r., „„Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przy zachowaniu limitu 75% liczby miejsc w danym pomieszczeniu w ścisłym reżimie sanitarnym. Do ograniczenia nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”.

Jednym słowem, osoby niezaszczepione są dyskryminowane w taki sposób, że część z nich może nie zostać wpuszczona na zajęcia, jeżeli zbraknie miejsc. W tym czasie wszyscy studenci zaszczepieni wezmą udział w zajęciach bez żadnych ograniczeń.

Co więcej, jak czytamy w komunikacie, „„prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za kontrolę możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz za przestrzeganie wytycznych dotyczących liczby osób w pomieszczeniu.

Z powyższego wynika, że wykładowcy będą musieli sprawdzać który student jest zaszczepiony, a który nie przyjął szczepienia. Należy rozumieć, że ci drudzy zostaną z zajęć wyproszeni.

Taka segregacja sanitarna jest niedopuszczalna. Oczekuję, że Uczelnia wycofa się z tych bezprawnych działań.

Pismo do Prorektora ds. Kształcenia: Uniwersytet Szczeciński.limity na zajęciach

Odpowiedź Prorektor ds. Kształcenia: Odpowiedź na pismo dotyczące limitów dla studentów niezaszczepionych na Uniwersytecie Szczecińskim.pdf 21.10.2021

W trakcie prowadzonej interwencji, studenci zwrócili uwagę na ulotkę pt. „Zasady uczestniczenia w zajęciach” Zasady uczestniczenia w zajęciach.Ulotka niwersytetu Szczecińskiego. W ulotce umieszczono, że do limitu miejsc nie wlicza się osób zaszczepionych. Ulotka została przygotowana przez Wydział PRAWA i Administracji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez zgody osoby weryfikowanej, nie ma możliwości sprawdzenia czy dana osoba jest zaszczepiona przeciw covid-19. Szkoda, że na wydziale prawa o tym zapomniano.

Drugie pismo do Prorektor ws. ulotki: Uniwersytet Szczeciński.limity na zajęciach.ulotka

Odpowiedź ws. ulotki: Odpowiedź na drugie pismo dotyczące limitów dla studentów niezaszczepionych na Uniwersytecie Szczecińskim