Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Segregacja sanitarna w Urzędzie Dozoru Technicznego! Jakub Kulesza interweniuje!

Segregacja sanitarna w Urzędzie Dozoru Technicznego! Jakub Kulesza interweniuje!

W Urzędzie Dozoru Technicznego doszło do rażącej segregacji pracowników na zaszczepionych i niezaszczepionych. Pani Dyrektor Departamentu Kadr wysłała komunikaty do pracowników, które jasno wskazują, że pracownicy niezaszczepieni są pozbawiani możliwości wykonywania obowiązków zawodowych.

„Dodatkowo informujemy, że wszelkie aktywności zawodowe obejmujące konieczność bezpośredniego uczestnictwa w spotkaniach grupowych, od dnia 14.09.2021 r. możliwe są wyłącznie dla osób w pełni zaszczepionych. Osoby będące w trakcie procesu szczepień oraz niezaszczepione prosimy o zdalne uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach”.

W dalszej części komunikatu, Pani Dyrektor zaapelowała o poszanowanie wprowadzonych zasad. Zapewne trudno jest poszanować zasady, które stanowią o braku szacunku pracodawcy do podstawowych praw pracowników, do obowiązujących przepisów prawa. Pracodawca bowiem nie może żądać od pracowników informacji na temat szczepienia przeciw covid-19. A logiczne jest, że jeżeli w spotkaniach służbowych czy innych wydarzeniach, mogą wziąć udział jedynie pracownicy zaszczepieni, to uprzednio pracodawca musi pozyskać od tych pracowników informacje, rażąco łamiąc przy tym przepisy prawa.

Skierowałem pismo do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, w którym oczekuję wskazania konkretnej podstawy prawnej, która zezwala Pani Dyrektor na wprowadzenie zasad segregacji sanitarnej. Pismo przesłałem również do wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pismo do Prezesa UDT: UDT.segregacja sanitarna

Odpowiedź Prezesa UDT: Odpowiedź na pismo p. posła Jakuba Kuleszy w sprawie porządku i organizacji pracy w UDT

Załączniki

UDT. Praca stacjonarna i zdalna

UDT. ZESTAWIENIE REALIZACJI SZKOLEŃ