Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Stanowisko Zespołu Parlamentarnego ds. OPKiP ws. konsultacji społecznych branży ICT

Stanowisko Zespołu Parlamentarnego ds. OPKiP ws. konsultacji społecznych branży ICT

Stanowisko Zespołu Parlamentarnego ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Jako wiceprzewodniczący Zespołu ds. OPKiP, skierowałem do p. Janusza Cieszyńskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pismo, w którym apeluję o ponowne przeprowadzenie konsultacji społecznych. Dotychczasowy termin konsultacji, w ocenie przedstawicieli branży cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa był zbyt krótki.

Planowane zmiany zmienią krajobraz rynku telekomunikacyjnego, przez dopuszczenie zakłóceń konkurencji na rynku (powołanie Spółki Polskie 5G, przyznawania częstotliwości z bloku 700 MHZ z pominięciem selekcyjnej procedury), co odbije się na wszystkich przedsiębiorcach związanych z tym rynkiem oraz na użytkownikach końcowych. Planowane zmiany generują w sposób bezpośredni dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych (finansowanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem środków pochodzących bezpośrednio od operatorów telekomunikacyjnych).

Do nowego projektu zostały wprowadzone wiele zupełnie nowych przepisów, tj. dotyczących powołania Spółki Polskie 5G oraz Funduszu Cyberbezpieczeństwa, utworzenia Operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa, czy też określenia zasad przyznawania częstotliwości z bloku 700 MHZ. Nowe przepisy będą miały ogromny wpływ na rynek ICT, a nigdy nie były konsultowane z interesariuszami i stanowią dla nich ogromne zaskoczenie.

W mojej ocenie, przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej, umożliwiającej przedstawienie stanowisk i dyskusję interesariuszy ze stroną rządową oraz ogłoszenia pełnych konsultacji publicznych, jest koniecznością.

Pismo do Sekretarza Stanu Kancelarii PRM: Stanowisko Parlamentarnego Zespołu ds. OPKiP ws. konsultacji społecznych