Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Segregacja pracowników w Bogdance! Jakub Kulesza interweniuje!

Segregacja pracowników w Bogdance! Jakub Kulesza interweniuje!

Od dziś, tj. od 19.10.2021 r. obowiązuje Zarządzenie nr 38/2021 Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z dnia 15.10.2021 r. w sprawie obowiązku posiadania przez pracowników podmiotów zewnętrznych aktualnego certyfikatu COVID w celu podejmowania działań rozwojowych i udziału w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w formie stacjonarnej.

Jak wskazuje tytuł Zarządzenia, pracownicy zostali zobowiązani do posiadania aktualnego certyfikatu COVID. W przeciwnym razie, pracownicy, którzy nie złożą oświadczenia o zaszczepieniu i nie okażą certyfikatu, nie będą mogli brać udziału w działaniach rozwojowych i szkoleniach wewnętrznych. Inaczej mówiąc, zostaną wykluczeni z możliwości rozwijania swoich umiejętności.

Pojawia się pytanie, co wtedy? Czym skutkuje brak możliwości działań rozwojowych? Utratą stanowiska czy utratą możliwości awansu lub stratami finansowymi?

A co z poszanowaniem prywatności pracownika i podstawowych przepisów Kodeksu pracy, które tego pracownika chronią? Co z prawem do zachowania tajemnicy medycznej?

Zarządzenie jest odbierane przez pracowników jednoznacznie. Jak twierdzą, zaczyna się od zakazu szkoleń dla niezaszczepionych. Górnicy nawet nie chcą myśleć co będzie następne. Mają poczucie, że wprowadzony sanitarnym ma dzielić ludzi na lepszych i gorszych, na tych z prawami i bez. Osoby, które nie wezmą udziału w szkoleniach, zapewne będą zaszeregowane na niższe stanowiska, a co za tym idzie otrzymają niższe niż dotychczas wynagrodzenie.

Interesują mnie podstawy prawne tegoż Zarządzenia. Jako ustawodawca, takich nie znajduję. Być może Spółka będzie w stanie je wskazać, gdyż jak twierdzą pracownicy, Zarząd Bogdanki jest przeświadczony, że ma pełne prawo do wprowadzenia tego typu zasad.

Pismo do Prezesa LW Bogdanka: LW Bogdanka.przymus szczepienia

Odpowiedź Spółki: odpowiedź LWB na pismo z dnia 19.10.2021 r.

W sprawie pojawiły się dodatkowe okoliczności. Inspekcja Pracy wszczęła kontrolę, o czym poinformowała pisemnie PIP Lublin. wszczęcie kontroli. LW Bogdanka

Pismo pokontrolne PIP Lublin: Pismo pokontrone PIP w Lublinie

Informacje dotyczące sprawy będą aktualizowane w toku nowych działań i okoliczności. Zachęcam do cyklicznego śledzenia.

Kolejne pismo do Prezesa LW Bogdanka, w związku ze stanowiskiem PIP: LW Bogdanka.przymus szczepienia.2