Poseł interweniuje! Puławski sanepid żąda od dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół informacji o szczepieniach

16 września, 2021 malgorzatatylus

Poseł interweniuje! Puławski sanepid żąda od dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół informacji o szczepieniach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach zażądał od dyrektorów żłobków, przedszkoli oraz szkół, zebrania danych dotyczących szczepień uczniów, nauczycieli i pracowników placówek ze wskazaniem nazwy preparatu, serii oraz daty szczepienia.

Pismo takie wystosował puławski Inspektor Sanitarny do wszystkich placówek opiekuńczych i oświatowo – wychowawczych Powiatu Puławskiego. Takie działanie jest niewątpliwie nadużyciem i złamaniem obowiązujących przepisów prawa.

Należy pamiętać, że informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, a zatem stanowią szczególną kategorię danych osobowych. Zgoda na ujawnienie informacji o szczepieniu musi być dobrowolna, świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie. Nie wolno zatem nikogo zmuszać do ujawnienia faktu zaszczepienia się bądź niezaszczepienia przeciw covid-19.

Oprócz próby pozyskania informacji o zaszczepionych uczniach oraz dzieciach uczęszczających do żłobków i przedszkoli, pojawia się kwestia nacisku na dyrektorów jako pracodawców, do pozyskiwania informacji tajnych od swoich pracowników. Art. 221 § 1 Kodeksu pracy zawiera zamknięty katalog danych, jakie pracodawca ma prawo pozyskiwać od pracowników. Nie ma w nim informacji na temat przebytych szczepień. Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wszelkie dane medyczne (poza badaniami wstępnymi i okresowymi) są objęte tajemnicą lekarską. Rozdział 4 niniejszej ustawy jasno określa, że ujawnienie wszelkich informacji medycznych, może odbywać się jedynie za wyraźną zgodą pacjenta.

Pan Inspektor ma jednak szansę wycofać się z tych bezprawnych działań. Wystosowałem pismo, w którym wyznaczam termin na odwołanie żądań pana Inspektora. W przeciwnym razie będę zmuszony do podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Zapewnię także wszelką możliwą pomoc prawną dyrektorom placówek, nauczycielom i pracownikom, a także rodzicom dzieci uczęszczających do tych placówek, w celu ochrony przysługujących im praw.

Pismo do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach: PSSE Puławy.informacje o zaszczepionych

Odpowiedź Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach: PSSE Puławy sprostowanie