Uniwersytet Szczeciński segreguje studentów. Poseł Jakub Kulesza interweniuje!

11 października, 2021 malgorzatatylus

Uniwersytet Szczeciński segreguje studentów. Poseł Jakub Kulesza interweniuje!

Uniwersytet Szczeciński wprowadził limity dla osób niezaszczepionych. Miejsca ograniczono do 75%.

Zgodnie z treścią Komunikatu Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego nr 7/2021 z dnia 17.09.2021 r., „„Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przy zachowaniu limitu 75% liczby miejsc w danym pomieszczeniu w ścisłym reżimie sanitarnym. Do ograniczenia nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”.

Jednym słowem, osoby niezaszczepione są dyskryminowane w taki sposób, że część z nich może nie zostać wpuszczona na zajęcia, jeżeli zbraknie miejsc. W tym czasie wszyscy studenci zaszczepieni wezmą udział w zajęciach bez żadnych ograniczeń.

Co więcej, jak czytamy w komuniakcie, „„prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za kontrolę możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz za przestrzeganie wytycznych dotyczących liczby osób w pomieszczeniu.

Z powyższego wynika, że wykładowcy będą musieli sparwdzać który student jest zaszczepiony, a który nie przyjął szczepienia. Należy rozumieć, że ci drudzy zostaną z zajęć wyproszeni.

Taka segregacja sanitarna jest niedopuszczalna. Oczekuję, że Uczelnia wycofa się z tych bezprawnych działań.

Pismo do Prorektora ds. Kształcenia: Uniwersytet Szczeciński.limity na zajęciach

Odpowiedź Prorektor ds. Kształcenia: Odpowiedź na pismo dotyczące limitów dla studentów niezaszczepionych na Uniwersytecie Szczecińskim.pdf 21.10.2021