Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interwencja w MWiK w Bydgoszczy w sprawie nakazu szczepień przeciw COVID- 19 wobec pracowników

Interwencja w MWiK w Bydgoszczy w sprawie nakazu szczepień przeciw COVID- 19 wobec pracowników

Pracownicy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy zgłosili, że czują się zmuszani do zaszczepienia przeciwko covid-19, a Zarząd Spółki, bez ich zgody, próbuje pozyskać informacje o pracownikach, którzy poddali się szczepieniu lub z niego nie skorzystali.

Informacje te, bez wątpienia, są informacjami poufnymi. To, jakie zabiegi medyczne przechodzimy, jest prywatną sprawą każdego człowieka i w żaden sposób nie może być pozyskiwana przez osoby do tego nieupoważnione.

Według zgłoszenia przedstawicieli pracowników, w spółce wprowadzono przymus szczepień pod groźbą zwolnień. Zarządzenie Prezesa MWiK, świadczy o fakcie stworzenia nacisku na pracowników. W treści § 1 Zarządzenia, Prezes zobowiązał wszystkich pracowników kwalifikujących się do szczepienia do niezwłocznego poddania się zalecanym szczepieniom ochronnym na COVID-19. Interesuje mnie, na jakiej podstawie prawnej? Jako ustawodawca takiej nie znam. Być może Pan Prezes wie lepiej.

Żeby było mało, kierownik działu finansowego, przesłał do kierowników i zastępców, wiadomość e-mail o następującej treści: „Na polecenie Zarządu proszę o pilne przesłanie listy niezaszczepionych pracowników. Nie dotyczy to osób, które czasowo nie zostały zakwalifikowane do szczepień. Na dane czekam do jutra do godz. 8.30”. Również interesuje mnie podstawa prawna, która daje prawo panu kierownikowi, do pozyskiwania takich informacji. Również takich nie znam. Być może pan kierownik wie lepiej.

Za to w piśmie do pana Prezesa, pozwoliłem sobie przytoczyć przepisy, które świadczą o tym, że takie działania są niezgodne z przepisami prawa. Oficjalnie nikt nie mówi o zwolnieniach osób niezaszczepionych, ale podejrzenia nasuwają się same. No cóż, jako ustawodawca będę to kontrolował.

Pismo do Prezesa MWiK w Bydgoszczy: MWiK w Bydgoszczy.nakaz szczepień

Odpowiedź MWiK: Odpowiedź MWiK ws. szczepień pracowników

Ze względu na nowe okoliczności oraz liczne wnioski o dalszą interwencję, kolejne kroki jaki podjąłem w tej sprawie opisane są tutaj: https://kulesza.pl/blog/2021/09/03/mwik-w-bydgoszczy-nadal-przymusza-swoich-pracownikow-do-szczepien/